Privacy policy van Ls​capes 

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") beschrijft hoe Lscapes, gevestigd op Kastanjelaan 14, 2940 Stabroek, België, met btw-nummer BE 0828 029 612 en vertegenwoordigd door Louis Saber ("wij", "ons"), jouw persoonsgegevens verwerkt in verband met het gebruik van onze website www.lscapes.be("Website") en de bijbehorende diensten. Door gebruik te maken van onze Website en diensten ga je akkoord met dit Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Gebruik van Diensten en Website
 • Welke gegevens? Identificatiegegevens.
 • Waarom (doel)? Verwerking van aanvragen.
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang.
Contact met ons opnemen
 • Welke gegevens? Identificatiegegevens.
 • Waarom (doel)? Verstrekken van gerelateerde informatie en aanvullingen.
 • Wettelijke grondslag? Toestemming.

Naast de bovenstaande gegevens kunnen we jouw persoonlijke gegevens verwerken voor:

 • Het verstrekken van gepersonaliseerde informatie over producten en diensten.
 • Het waarborgen van een correcte dienstverlening.
 • Direct marketingdoeleinden, mits jouw toestemming is verkregen.
 • Statistische analyses ter verbetering van onze Website en/of Diensten.
 • Het verstrekken van gegevens aan financiële instellingen of betalingsdienstaanbieders.
 • Het overdragen van gegevens in het kader van fusies, overnames of splitsingen.
 • Het handhaven van onze voorwaarden en rechten, en het waarborgen van de veiligheid van onze diensten.

Delen wij jouw gegevens?

We kunnen gebruikmaken van externe verwerkers om onze diensten te verbeteren. Jouw persoonsgegevens worden niet op identificeerbare wijze gedeeld met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Waar verwerken wij gegevens?

Wij en onze externe verwerkers verwerken jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Geanonimiseerde gegevens kunnen buiten de EER worden overgedragen, maar alleen met passende waarborgen voor jouw privacy, zoals het EU-US Privacy Shield.

Hoe verwerken wij gegevens?

We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid. We nemen technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging.

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt het recht om:
 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens.
 • Onjuiste of onnauwkeurige gegevens te laten corrigeren.
 • Jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Jouw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen.

Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via louis@lscapes.be. We zullen jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst verwerken. Als je niet tevreden bent met onze reactie, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.